Kan man få svie og smerte erstatning når man er studerende ?
+45 56148900
fva@fva.dk
FV ADVOKATFIRMA
Solrød Strandvej 110
2680 Solrød Strand
CVR 39022435

fva@fva.dk
+45 56148900

Svie og smerte erstatning til arbejdsløse, studerende mv.

Af Henrik Skoglund — 8 Feb 2023

Et af lovens objektive kriterier for erstatning for svie og smerte er, at den skadelidte har været syg i lovens forstand, hvilket typisk betyder, at den skadelidte har været sygemeldt i et eller andet omfang. Hvis man kommer til skade som pensionist, studerende eller arbejdsløs kan man af gode grunde ikke være sygemeldt, idet der typisk ikke er noget arbejde at sygemelde sig fra. Så hvordan skal en pensionist, studerende eller arbejdsløs forholde sig, hvis denne kommer til skade og mener, at denne er berettiget til svie og smerte? Læs mere om, hvordan vi kan hjælpe her. Du kan læse generelt om svie og smerte her.

Kan jeg få svie og smerte som pensionist, studerende eller arbejdsløs?

Ja!

Skadelidte opfylder traditionelt lovens kriterium om at være ”syg” når skadelidte er sygemeldt fra sit arbejde. Pensionister, studerende og arbejdsløse har dog ikke altid et arbejde eller et studie, som de kan sygemelde sig fra. Dette betyder dog ikke, at pensionister, arbejdsløse eller studerende er afskåret fra at modtage erstatning for svie og smerte. I dette tilfælde må kravet om sygdom tages mere bogstaveligt. Der gælder udover lovens krav, om at skadelidte skal være syg, også et krav om, at skadelidte er underlagt lægelig behandling. Dette kan være i form af behandling på sygehus, genoptræning, fysioterapi mv. Den studerende, pensionisten eller den arbejdsløse skal således ud over at være syg, også være underlagt lægelig behandling, før denne kan modtage erstatning for svie og smerte.

Hvad er afgørende i vurderingen?

Det afgørende i vurderingen om, hvorvidt pensionisten, den studerende eller den arbejdsløse er berettiget til erstatning for svie og smerte er, at skaden skal have påvirket skadelidte i en sådan grad, og have en sådan betydning for skadelidte, at skadelidte må anses for at være syg på grund af skaden. Skadelidte skal dermed ikke være i stand til at kunne foretage dennes normale aktiviteter, fx studere, udføre huslige pligter eller aktiviteter, som den skadelidte foretog normalt inden skaden indtrådte.

Hvor stor er erstatningen som pensionist, studerende eller arbejdsløs?

Erstatningen for svie og smerte er en fast takst, og erstatningen bliver udregnet dagligt pr. sygedag med 220 kr. i 2023. Du kan læse loven her. Denne faste takst for erstatningen gælder uanset om skadelidte har været sygemeldt eller ej, så længe skadelidte opfylder lovens kriterier om sygdom og lægelig behandling. Erstatningen for svie og smerte kan maksimalt ydes i 389 dage. Pensionisten, den studerende eller den arbejdsløse kan således maksimalt modtage 85.500 kr. i erstatning for svie og smerte. For at modtage fuld erstatning for svie og smerte, skal den skadelidte dog have opfyldt lovens betingelser i alle 389 dage. Dette medfører, at skadelidte skal have været underlagt lægelig behandling og været syg i de 389 dage. Hvis pensionisten, den studerende eller den arbejdsløse opfylder betingelserne for svie og smerte i længere tid end de 389 dage, er dette uden betydning, eftersom erstatning for svie og smerte ikke kan gives i længere tid en 389 dage.

Ring mig op og få et uforpligtende tilbud

 

Hvornår bringes erstatningen for svie og smerte til ophør, når jeg er pensionist, studerende eller arbejdsløs?

Erstatningen for svie og smerte ophører, hvis den skadelidte ikke længere opfylder lovens betingelser om sygdom og lægelig behandling. For den skadelidte, som er studerende, pensionist eller arbejdsløs, gælder der de samme kriterier for erstatningens ophør, som hvis den skadelidte havde været i arbejde. Erstatningen ophører således, når skadelidte er rask nok til at genoptage sine normale funktioner, fx starte med at studere igen, genoptage huslige pligter elle de aktiviteter, som skadelidte normalt udførte inden skadens indtræden.

Herudover ophører erstatningen for svie og smerte, hvis den skadelidte bliver tilkendt godtgørelse for varigt mén.