Sådan beregnes erstatning for svie og smerte | FV Advokatfirma
+45 56148900
fva@fva.dk
FV ADVOKATFIRMA
Solrød Strandvej 110
2680 Solrød Strand
CVR 39022435

fva@fva.dk
+45 56148900

Sådan beregnes erstatning for svie og smerte

Af Henrik Skoglund — 3 Feb 2023

Har man været udsat for en personskade, er man stødt på begrebet >>svie og smerte<< . Med ordlyden skulle man næsten tro, at erstatningen gives ud fra den svie man har haft og smerte man har lidt, og at erstatningens størrelse afhænger heraf, men det er ikke tilfældet, så hvad er erstatning for svie og smerte, og hvordan beregnes det?

På denne side vil jeg forsøge at besvare de væsentligste spørgsmål om svie og smerte erstatning, der måtte være.

Hvad er erstatning for svie og smerte?

Svie og smerte er en objektiviseret erstatning, der udmåles med en fast takst per dag, og i mere sjældne tilfælde efter et skøn. Erstatningsposten fremgår af erstatningsansvarsloven, og når en erstatningspost fremgår heri, betyder det, at der i udgangspunktet skal være en ansvarlig modpart, før man kan få erstatningen dækket.

Hvornår kan man få erstatning for svie og smerte?

Når erstatningen er objektiviseret betyder det, at erstatningen udmåles efter objektive kriterier. Det afgørende er, om den skadelidte har været syg i lovens forstand. Det har man traditionelt, når man har været sygemeldt og underlagt genoptræning. Det er således ikke afgørende, om man har haft mange smerter, som ordlyden ellers kunne antyde. Selvom man ikke er sygemeldt fra sit arbejde, kan man efter konkrete omstændigheder alligevel være berettiget til erstatning.

Hvordan hænger svie og smerte sammen med varigt mén?

Erstatningen for varigt mén erstatter erstatningen for svie og smerte, og det er ikke muligt at få erstatning for svie og smerte for perioden efter, der er fastsat et varigt mén. Tankegangen er, at erstatningen for svie og smerte er en erstatning for midlertidige mén, man har, som så udgår, hvis skadelidtes méngrad da bliver varig.

Herudover har svie og smerte ingen sammenhæng med varigt mén, og erstatningen for varigt mén bliver ikke påvirket af, hvor meget erstatning, man har fået for svie og smerte. Det er således ej heller en betingelse for opnåelse af erstatning for varigt mén, at man forinden har modtaget erstatning for svie og smerte.

Hvor stor en erstatning kan man få?

Erstatningen fastsættes med et dagligt beløb, der i 2023 udgør 220 kr. Den skadelidte er berettiget til erstatning fra det tidspunkt, skadelidte var syg i lovens forstand, og til det tidspunkt, hvor skadelidte ikke længere var syg. Der kan i 2023 maksimalt kræves 85.500 kr., og det svarer til 389 dages sygemelding. Det betyder så også, at en person der måtte være sygemeldt i 2 år, ikke får en højere svie og smerte erstatning end den person, som har været syg i 389 dage.

Du kan læse mere om taksterne her.

Hvad kan bringe erstatningen til ophør?

Svie og smerte er jo en daglig erstatning med en takst, og muligheden for erstatning ophører, hvis man ikke længere opfylder lovens betingelser. Det kunne være fordi, man bliver raskmeldt. Derudover vil erstatningen for svie og smerte blive bragt til ophør, hvis der fastsættes et varigt mén. Man kan således sige, at erstatningen for varigt mén afløser erstatningen for svie og smerte.

Ring mig op og få et uforpligtende tilbud

Sådan kan vi hjælpe dig i personskadesager

Vi hjælper hvert år mange mennesker med deres personskadeerstatning.

Læs mere