Har man krav på svie og smerte hvis man ikke er sygemeldt ?
+45 56148900
fva@fva.dk
FV ADVOKATFIRMA
Solrød Strandvej 110
2680 Solrød Strand
CVR 39022435

fva@fva.dk
+45 56148900

Kan man få svie og smerte erstatning, hvis man ikke er sygemeldt?

Af Henrik Skoglund — 13 Feb 2023

Et af kriterierne for erstatning for svie og smerte er, at den skadelidte skal være syg i lovens forstand. Hvis den skadelidte på trods af skaden, vælger ikke at sygemelde sig, kan skadelidte komme til at tro, at den skadelidte er afskåret for erstatning for svie og smerte. Dette er dog ikke altid tilfældet. Den skadelidte kan således i nogle tilfælde, være berettiget til erstatning for svie og smerte, på trods af, at skadelidte ikke er sygemeldt og arbejder på fuldtid. Du kan læse mere om svie og smerte generelt her.  Du kan læse om, hvordan vi kan hjælpe her.

Kan jeg få svie og smerte, hvis jeg slet ikke er sygemeldt, men oplever store gener fra min skade?

Ja, der er en snæver mulighed for at være berettiget til erstatning for svie og smerte, selvom skadelidte ikke er sygemeldt og arbejder på fuld tid. Dette relaterer sig til den situation, hvor skadelidte ikke er sygemeldt, men har symptomer af en sådan art, at skadelidte med rimelighed kunne have været sygemeldt, men stadigvæk vælger at gå på arbejde, på trods af de gener som skadelidte oplever som følge af dette.

Hvad er afgørende i vurderingen?

Det afgørende i vurderingen af, hvorvidt skadelidte, som ikke er sygemeldt og arbejder i samme omfang som før skaden, er berettiget til erstatning for svie og smerte er, at skadelidtes symptomer har en sådan art, at de med rimelighed kunne have medført, at skadelidte var blevet sygemeldt.

Ring mig op og få et uforpligtende tilbud

Hvor stor er erstatningen for svie og smerte, hvis jeg ikke har været sygemeldt, men fortsat oplever store gener?

Udgangspunktet ved erstatning for svie og smerte er, at erstatningen betales med en fast takst pr. sygedag med 220 kr. pr. 2023. Loven kan læse her. Når den skadelidte ikke er sygemeldt og dermed ikke er syg i lovens forstand, kan dette give anledning til spørgsmål om, hvorvidt den skadelidte er berettiget til den samme takst for svie og smerte. Udgangspunktet er, at skadelidte er berettiget til den samme takst for svie og smerte, som hvis skadelidte havde været fuldtidssygemeldt. Skadelidte er dermed berettiget til 220 kr. pr. sygedag i maksimalt 389 dage.

Hvornår bringes erstatningen for svie og smerte til ophør, når jeg ikke har været sygemeldt?

Retten til erstatning for svie og smerte bringes til ophør, når de særlige gener, som har været årsagen til erstatningen for svie og smerte, ophører. Et eksempel på dette kan være, at skadelidte har slået sin skulder og har stærke smerter i denne, men på trods af dette har valgt ikke at sygemelde sig. Hvis skuldersmerterne er væk efter 2 måneder, bortfalder retten til erstatning for svie og smerte således efter 2 måneder. Herudover bortfalder retten til erstatning for svie og smerte, hvis erstatningen er blevet ydet for 389 dage, idet erstatningen for svie og smerte ikke kan gives i mere en 389 dage. Retten til erstatning for svie og smerte bortfalder også, hvis skadelidte ikke længere er underlagt lægelig behandling. Herudover bortfalder retten til erstatning for svie og smerte, hvis der bliver fastsat et varigt mén for skadelidte.