Hvilke skader er en arbejdsskade? - FV Advokatfirma
+45 56148900
fva@fva.dk
FV ADVOKATFIRMA
Solrød Strandvej 110
2680 Solrød Strand
CVR 39022435

fva@fva.dk
+45 56148900

Hvilke skader er en arbejdsskade?

Af Henrik Skoglund — 12 Sep 2023

Arbejdsskadesikringsloven dækker som udgangspunkt arbejdsskader, men hvad mange ikke ved er, at man også kan være omfattet af loven, hvis man kommer til skade i forbindelse med forsøg på at redde menneskeliv og afværgelse af større materielle og kulturelle tab samt ved håndsrækninger, tjenester, vennetjenester og hjælp.

Forsøg på at redde menneskeliv og afværgelse af større materielle og kulturelle tab

Såfremt man ender i en situation, hvor man forsøger at redde at andet menneskes liv, og i den forbindelse selv kommer til skade, vil ens skade være omfattet af arbejdsskadesikringsloven, og skaden skal således anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES).

Det kan f.eks. være, hvis man er vidne til et færdselsuheld, og man forsøger at redde en af de tilskadekomne, og man i den forbindelse selv kommer til skade.

Der er et krav at forsøget på at redde menneskelivet og skaden er sket i Danmark.

Ligeledes er personskader, der sker i forbindelse med forsøg på at afværge større materielle og kulturelle tab, omfattet af arbejdsskadesikringsloven og skal anmeldes til AES. Det er et krav, at der er tale om forsøg på at redde både materielle og kulturelle værdier, for at afværgningsforsøget er omfattet af loven. Et eksempel kunne være, at man ser, at der bliver udøvet hærværk mod den lille havfrue eller nationalmuseet, som man forsøger at stoppe og i den forbindelse kommer til skade.

Hvad er afgørende i vurderingen?

Det er er et krav at forsøget på at redde menneskelivet og skaden er sket i Danmark.

Ring mig op og få et uforpligtende tilbud

Håndsrækninger, tjenester, vennetjenester og hjælp

Hvis man pådrager sig en personskade i forbindelse med en håndsrækning, tjeneste, vennetjeneste og anden hjælp, der ikke er et led i ens arbejde, vil skaden alligevel kunne være omfattet af arbejdsskadesikringsloven og skal anmeldes til AES.

Det kunne f.eks. være, hvis man hjælper ens nabo med at bygge en terrasse, og man i den forbindelse pådrager sig en personskade.

 

Det er en konkret vurdering om håndsrækningen/vennetjenesten er omfattet af loven, og det væsentligste for vurderingen er, at der er tale om en antagelsesforhold – altså at det arbejde, man hjælper med, udføres for en anden person, og at denne person har antaget en til at udføre arbejdet/hjælpe. Derudover lægges der vægt på, om hjælpen blev udført i en anden persons interesse, om hjælpen var nødvendig, om der forelå en opfordring eller accept til hjælpen samt omfanget af hjælpen. Det tillægges også betydning, om man hjalp et familiemedlem, en ven eller en fremmed. Kravene til hjælpen er større såfremt det er et familiemedlem eller en ven, i forhold til hvis hjælpen gives til en fremmed, idet det er almindeligt, at man hjælper sin familie, hvorimod hjælp til fremmede, lettere kan karakteriseres som udførsel af et stykke arbejde.