Deltidssygemelding og krav på svie og smerte : JA - læs det fulde svar her
+45 56148900
fva@fva.dk
FV ADVOKATFIRMA
Solrød Strandvej 110
2680 Solrød Strand
CVR 39022435

fva@fva.dk
+45 56148900

Erstatning for svie og smerte for deltidssygemeldte

Af Henrik Skoglund — 10 Feb 2023

Et af kriterierne for erstatning ved svie og smerte er, at den skadelidte skal være syg. Sygdomskriteriet er typisk opfyldt ved, at den skadelidte sygemelder sig fra sit arbejde. Spørgsmålet er herefter, hvordan det forholder sig, hvis den skadelidte efter skaden alene bliver deltidssygemeldt fra sit arbejde, som følge af skaden. Kan den sygemeldte da få erstatning for svie og smerte når denne kun er sygemeldt på deltid? Det har vi skrevet lidt om nedenfor. Læs mere om, hvordan vi kan hjælpe dig her. Læs mere om svie og smerte generelt her.

Kan jeg få svie og smerte, hvis jeg ikke er sygemeldt på fuld tid, men kun på deltid?

Ja!

Hvis skadelidte er sygemeldt på deltid fra sit arbejde, som følge af skaden, kan den skadelidte være berettiget til at modtage erstatning for svie og smerte. Det er fortsat et kriterie for erstatningen for svie og smerte, at den skadelidte er syg i lovens forstand, fx sygemeldt, samt er underlagt lægelig behandling. Efter reglerne om erstatning for svie og smerte skelnes der ikke mellem, hvorvidt skadelidte er fuldtidssygemeldt eller deltidssygemeldt. Et klassisk eksempel på en deltidssygemelding, er at den skadelidte har været sygemeldt fra sin arbejdsplads, hvorefter skadelidte genoptager sit arbejde på nedsat tid, fx 10 timer.

Hvad er afgørende i vurderingen?

Det afgørende i vurderingen af, hvorvidt den skadelidte er berettiget til erstatning for svie og smerte, imens denne er deltidssygemeldt, er om denne fortsat er syg i lovens forstand og er underlagt lægelig behandling. Der skelnes ikke mellem, hvorvidt den skadelidte er fuldtidssygemeldt eller deltidssygemeldt. Den skadelidte har dermed ret til erstatning for svie og smerte indtil den skadelidte har genoptaget sit arbejde i væsentligt samme omfang, som skadelidte arbejdede før skadens indtræden.

Hvor stor er erstatningen som deltidssygemeldt?

Erstatningen for svie og smerte fastsættes ud fra en fast takst på 220 kr. pr. 2023 pr. sygedag. Du kan læse loven her. Det sker at man som skadelidte genoptager sit arbejde på deltid, og da taksten fastsættes pr. sygedag, modtager jeg mange henvendelser om, hvordan erstatningen så fastsættes. Efter lovens regler, skal der ikke skelnes mellem fuldtidssygemelding og deltidssygemelding. Dette medfører, at den skadelidte som udgangspunkt har ret til fuld godtgørelse for svie og smerte, hvilket også gælder i den periode, hvor skadelidte var deltidssygemeldt. Skadelidte kan maksimalt modtage erstatning for svie og smerte i 389 dage, hvilket svarer til en maksimal erstatning på 85.500 kr. for svie og smerte. Hvis skadelidte er sygemeldt i længere tid end 389 dage, kan den skadelidte ikke få svie og smerte for de dage, som går ud over de 389 dage.

Ring mig op og få et uforpligtende tilbud

Hvornår bringes erstatningen for svie og smerte til ophør ved deltidssygemelding?

Retten til erstatning for svie og smerte ved deltidssygemelding ophører på det tidspunkt, hvor skadelidte er i stand til at genoptage sit arbejde, i væsentligt samme omfang som inden skaden. En fuld genoptagelse af skadelidtes arbejde medfører, at betingelserne for erstatning for svie og smerte ikke længere er opfyldt, hvorfor retten til erstatningen bortfalder. Herudover bortfalder retten til erstatning for svie og smerte, hvis den skadelidte ikke længere er underlagt lægelig behandling. Herudover bortfalder retten erstatningen for svie og smerte, hvis skadelidte har modtaget erstatning for svie og smerte i 389 dage. Retten til erstatning for svie og smerte bortfalder også, hvis der bliver fastsat et varigt mén.