Konkurskarantæne - FV Advokatfirma
+45 56148900
fva@fva.dk
FV ADVOKATFIRMA
Solrød Strandvej 110
2680 Solrød Strand
CVR 39022435

fva@fva.dk
+45 56148900

Konkurskarantæne

Hvad er konkurskarantæne?

Konkurskarantæne er en sanktion, som kan pålægges en person, der har været involveret i en konkurs, og hvor der er blevet konstateret groft uforsvarligt eller ansvarspådragende forhold i forbindelse med konkursen.

Konkurskarantæne betyder, at personen i en periode på op til 3 år ikke må deltage i ledelsen af en virksomhed, stifte eller ejerandele i en virksomhed eller udøve erhvervsmæssig virksomhed på egen hånd.

Formålet med konkurskarantæne er at beskytte samfundet og kreditorerne mod gentagne og systematiske konkurser og sikre, at personer, der har vist uforsvarlig og skadelig adfærd i forbindelse med en konkurs, ikke får mulighed for at gentage deres handlinger. Virkeligheden er bare, at konkurskarantænesagerne også rammer ellers ordentlige personer pga. mindre forhold.

Ring mig op og få et uforpligtende tilbud

Fordelen ved at bruge advokat

Det er en fordel at få en advokat beskikket, skulle man blive indvolveret i en konkurskarantænesag, og her kan vi være behjælpelige.

Vi kan hjælpe med at vurdere mulighederne for at forsvare sig mod påstanden om konkurskarantæne og give råd om, hvordan man bedst kan håndtere sagen inden den kommer for retten. Vi hjælper ligeledes med at forberede og fremlægge de nødvendige dokumenter og argumenter til at afvise eller begrænse karantænekravet, samt til at forhandle en eventuel aftale med kreditorerne og de relevante myndigheder.

Det kan derfor være en god idé at kontakte en advokat med konkursretserfaring, hvis man står over for en konkurskarantæne-sag, da det kan øge ens chancer for en positiv udfald af sagen.

 

Hvad koster det?

Når man får en advokat beskikket i en konkurskarantæne sag, skal man ikke selv betale advokaten, for det gør retten. Taber man sagen, bliver man pålagt at betale sagens omkostninger, og vinder man sagen, skal man intet betale.

Mød vores team inden for konkurskarantæne

Medarbejder billede
Henrik Skoglund
Advokat
Medarbejder billede
Linda Vestergaard Møller
Advokat
Medarbejder billede
Laura Erlandsen
Jurastuderende