Erstatning ved overværelse af uheld
+45 56148900
fva@fva.dk
FV ADVOKATFIRMA
Solrød Strandvej 110
2680 Solrød Strand
CVR 39022435

fva@fva.dk
+45 56148900

Kan jeg få erstatning for psykiske skader, hvis jeg har overværet et trafikuheld?

Af Henrik Skoglund — 27 Feb 2023

I Danmark kan du som udgangspunkt få erstatning, hvis du har været impliceret i et trafikuheld, men hvordan forholder det sig egentlig, hvis du i stedet har overværet et trafikuheld? Der er ingen tvivl om, at det er psykisk belastende at være vidne til en ulykke. Men er det nok til at udløse en erstatning? Det kan du finde svaret på i det følgende, idet Landsretten tog stilling til dette spørgsmål tilbage i år 2020.

 

Sagen kort fortalt

En skolebuschauffør, E, havde sat en flok skolebørn af. Den ene dreng, A, krydsede vejen, hvor han blev påkørt af en varevogn. E skyndte sig ud for at give A førstehjælp, men desværre afgik A ved døden.

E kendte A godt, da han både var hans skolebuschauffør, og da A gik i klasse med Es eget barn. Som følge af ulykken udviklede E posttraumatisk stresssyndrom; også kaldet PTSD.

I landsretten ville E derfor have føreren af varevognens forsikringsselskab til at udbetale en erstatning for Es psykiske skader. Påstanden var, at skaderne var opstået som følge af, at E havde overværet trafikuheldet. Derfor måtte forsikringsselskabet også være erstatningsansvarlige.

 

Du kan ikke få erstatning for psykiske skader, hvis du har overværet et trafikuheld

Landretten endte med ikke at tilkende E en erstatning fra varevognsføreren. Retten lagde vægt på, at E ikke selv havde lidt fysisk overlast i forbindelse med trafikuheldet.

De anerkendte, at E havde et forudgående kendskab til A, som døde, men det var ikke nok til at gøre forsikringsselskabet ansvarlig for Es psykiske skader i form af PTSD.

Derfor må den midlertidige konklusion være, at du ikke kan få erstatning, hvis du har udviklet psykiske skader efter at have overværet et trafikuheld.

Læs mere om dommen her

Erstatning som arbejdsskade – uanset om man er på arbejde eller ej.

Selvom buschaufføren ikke fik erstatning fra forsikringsselskabet, har en buschauffør i en sådan situation en mulighed for at få erstatning efter arbejdsskadereglerne. Dels fordi han må formodes at have været på arbejde, da skaden skete, men også fordi han forsøgte at redde menneskeliv.

Arbejdsskadesikringsloven indeholder en række særlige tilfælde, hvor man kan få erstatning, selvom man ikke var på arbejde. Det gælder blandt andet: Forsøg på at redde menneskeliv her i landet, uden at forsøget er en naturlig del af den pågældendes arbejde.

Så selv hvis buschaufføren ikke havde været på arbejde, ville han kunne have få fået erstatning efter arbejdsskadereglerne.

Skal vi hjælpe dig?

Ring mig op og få et uforpligtende tilbud