Hvad er erstatning for varigt mén? - FV Advokatfirma
+45 56148900
fva@fva.dk
FV ADVOKATFIRMA
Solrød Strandvej 110
2680 Solrød Strand
CVR 39022435

fva@fva.dk
+45 56148900

Hvad er erstatning for varigt mén?

Af Henrik Skoglund — 31 Mar 2023

En mengrad er en lægelig vurdering af en skades følger. Denne kan vurderes, når al helbredende behandling er afsluttes og tilstanden efter skaden er endelig, forstået på den måde, at tilstanden er så god som den kan blive.

En méngrad er ikke en vurdering af, om man ikke længere kan dyrke sport eller udføre samme opgaver på arbejde eller i hjemmet som før skaden. Vurderingen sker ofte på baggrund af lægejournaler fra det sundhedspersonale man har set under behandlingsforløbet, samt en speciallægeerklæring eller funktionsattest. Her bliver man undersøgt af en læge, der blandt andet vurderer bevægelighed, smerteniveau, omfangsmål og synlige forandringer (ar, skævheder, hævelse, rødme etc.).

På baggrund af en samlet vurdering af de lægelige oplysninger om skadens følger fastsættes méngraden.

Vurdering af skulderens méngrad (generelt om mentabel)

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har lavet en vejledende méntabel, som man tager udgangspunkt i, og sammenholder med de lægelige oplysninger der er om følgerne fra skaden. Har man mistet al funktion i en legemsdel får man ikke automatisk 100 pct. mén, som man ellers kunne tro. I stedet afhænger méngraden også af hvilken legemsdel der er kommet til skade, da skader i skulderen f.eks. er mere invaliderende end skader i underarmen. Méngraden skal minimum udgøre 5 pct. for at udløse en erstatningsudbetaling, og hvis vi holder os til eksemplet om skuldere, medfører denne sjældent en méngrad over 35 pct.

Bliver vi ved skulderen, vurderes méngraden ud fra skulderen bevægelighed, niveauet af smerter og om der er målbar muskelsvind.

Den vejledende méntabel er som navnet angiver vejledende. Det betyder også, at man sagtens kan have en række følger som medfører en erstatningsudbetaling, selvom de ikke er beskrevet direkte i tabellen. Her taler man om fastsættelse af et “skønsmæssigt mén”, og her foretages en vurdering af, om ens følger f.eks. befinder sig mellem to punkter i tabellen eller er sammenlignelig med et punkt i tabellen dog lidt værre eller lidt bedre end de beskrevne følger. I dette tilfælde tager man udgangspunkt i tabellens procenter men med fratræk eller tillæg.

Hvordan fastsættes méngraden for skulder? (konkret med procenter)

I langt de fleste tilfælde, vil man få undersøgt skulderen ved en speciallæge eller hos egen læge, som udarbejder en speciallægeerklæring eller funktionsattest på baggrund af undersøgelsen.

Herefter vil man se på sagens samlede lægelige dokumenter, og tage højde for subjektive og objektive følger. De subjektive følger er ikke målbare, og omfatter smerter. Her vurderes ud fra hvor ofte der er smerter og om de er belastningsudløste, hvilket betyder, at de opstår eller forværres i forbindelse med, at skulderen anvendes.

De objektive følger er målbare, og omfatter blandt andet bevægeligheden, som vurderes ved at udføre øvelser hvor armen bevæges i forskellige retninger, og lægen undersøger hvor mange grader man kan bevæge armen fra kroppen. Har man daglige belastningsudløste smerter og kan armen løftes til 90 grader ud og frem for kroppen vil méngraden vurderes til 10 %.

Lægen foretager også omgangsmål forskellige steder på den kropsdel der er kommet til skade, for at se om der er muskelsvind. Har man foruden smerter også målbar muskelsvind og kan armen kun løftes til 45 grader vil méngraden udgøre 25 %.

Man kan også få vurderet en méngrad på 5 %. uden at have nedsat bevægelighed, hvis der i stedet er forandringer i leddets rotatorsener og daglige belastningsudløste smerter.

Hvor meget kan man få i erstatning?

Hvor meget du kan få i erstatning afhænger af, om der er tale om en arbejdsskade eller en skade dækket af din ulykkesforsikring.

Ved arbejdsskader, fejlbehandling og skader med en ansvarlig modpart gælder, at man får udbetalt 9.790kr. Pr. Mengrad efter taksten i 2023.

Er man fyldt 40 år på skadetidspunktet, nedsættes erstatningen med 1 % for hvert år, man er ældre end 39 år. Er man fyldt 60 år, nedsættes den yderligere 1 % for hvert år, man er ældre end 59 år.

Ved ulykkesforsikringen afhænger erstatningen af din police og forsikringsbetingelserne. Her vil erstatningen pr. méngrad udgøre 1 % af forsikringssummen. Har du tegnet dækning på 1.000.000kr., får du således 10.000 kr. pr. mengrad.

Hvem fastsætter méngraden?

Din private ulykkesforsikring anvender lægekonsulenter, som på baggrund af sagens lægelige oplysninger fastsætter méngraden. Det er altså hverken din egen læge, speciallæger som udfylder en speciallægeerklæring, dig selv eller os der fastsætter méngraden.

 

Er der tale om en arbejdsskade er det Arbejdsmarkedets Erhvervssikring der vurderer méngraden.

Ved fejlbehandlingssager er det Patienterstatningen der vurderer méngraden, og ved sager med en ansvarlig modpart (f.eks. et færdselsuheld) er det modpartens ansvarsforsikring der fastsætter méngraden.

Hvad hvis man er uenig om méngradens størrelse?

Hvis man er uenig i méngraden fastsat af ulykkesforsikringen, kan man klage over vurderingen. Det kan man enten selv gøre eller ved brug af advokat med speciale i personskader. Det er en god ide at gøre brug af advokat, da denne ved hvilke argumenter der er relevante og hvad man særligt skal tillægge betydning når méngraden fastsættes. Er der fortsat uenighed, efter man har klaget, kan man forelægge sagen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som til trods for navnet også laver vejledende udtalelser. I nogle tilfælde tilbyder forsikringsselskabet at betale gebyret til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring som i 2023 udgør 8.960 kr., i andre tilfælde skal du selv betale gebyret, men ofte vil forsikringsselskabet refundere dit udlæg hvis Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vurdering af din méngrad er højere end deres egen.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at forsikringsselskabet ikke er forpligtet til at følge udtalelsen. Når det er sagt, så gør de fleste det, og alternativt er det muligt at føre sag ved domstolene om fastsættelsen af méngraden.

 

Er man uenig i méngraden fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i forbindelse med en arbejdsskade kan man anke afgørelsen. Hvis Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ud fra oplysninger i anken ikke kan ændre deres afgørelse, vil Arbejdsmarkedets Erhvervssikring sende sagen til vurdering ved Ankestyrelsen.

Det samme gælder ved Patienterstatningen, hvor en anke medfører, at sagen oversendes til vurdering ved Ankenævnet for Patienterstatningen.

Gratis vurdering af din sag?

Hvis du vil have en gratis vurdering af méngraden, kan du bede om at blive kontaktet nedenfor.

Ring mig op og få et uforpligtende tilbud