Fejl i annoncering | Uorden i energimærker | FV Adokvatfirma
+45 56148900
fva@fva.dk
FV ADVOKATFIRMA
Solrød Strandvej 110
2680 Solrød Strand
CVR 39022435

fva@fva.dk
+45 56148900

Flere boliger annonces med ugyldigt eller manglende energimærke

Af Henrik Skoglund — 24 Nov 2021

Som boligkøber er det vigtigt at være opmærksom på, om energimærkningen er korrekt, inden købsaftalen underskrives. Energimærkningen består nemlig af vigtige oplysninger om bygningens energimæssige tilstand her og nu, det forventede energiforbrug samt en række mulige energiforbedringer. Og når først købsaftalen er underskrevet af begge parter, så fanger bordet.

’’Hvis man mistænker, at ejendommens energimærke er annonceret forkert i salgsopstillingen, kan man finde det korrekte energimærke på Erhvervsstyrelsens boligejer.dk. Her kan man ved at indtaste adressen finde alle gyldige energimærker, der lavet efter 1. september 2006’’, fortæller Niels Erlandsen, formand for Danske BOLIGadvokater.

Sværere er det, hvis selve energimærkningen er fejlbehæftet. Stikprøvekontroller fra Energistyrelsens tilsyn i 2016 viste, at cirka hver tredje energimærke var forkert.

’’Som boligkøber har man kun det annoncerede energimærke at forholde sig til. Man bør derfor kunne forvente, at energimærket afspejler boligens reelle tilstand. Når det så alligevel ikke altid er tilfældet, bliver det overordentligt svært for boligkøberne at gennemskue om energirapporten er i orden. Med over 200 sider i en standard bolighandel kan man som boligkøber let komme til at overse noget vigtigt’’, udtaler formanden for Danske BOLIGadvokater, Niels Erlandsen. Han påpeger, at man som boligkøber altid bør få tilføjet et advokatforbehold til købsaftalen.

Med et advokatforbehold kan man komme gratis ud af handlen igen, hvis man i samråd med en advokat finder ud af, at der er knyttet forhold til boligkøbet, som betyder, at man alligevel ikke ønsker at købe. Et advokatforbehold skal skrives ind i selve købsaftalen og bør formuleres således:

“Købers underskrift på denne købsaftale er betinget af, at købers advokat kan godkende købsaftalen i dens helhed. Godkendelse skal være meddelt sælgers ejendomsmægler senest den … dato … kl. 16.

Faktaboks:

Hvis energimærket viser sig at være fejlbehæftet, er det mulighed for at klage til enten firmaet, der har udarbejdet energimærkningen eller til Energistyrelsen, som afgør klager vedr. personligt beskikkede energikonsulenter.

Klagen skal indsendes senest indenfor 1 år efter energimærkets udarbejdelse.

Læs mere om energimærkeklager og hvordan man gør: