Få rådgivning fra FV Advokatfirma når dødsboet skal opgøres
+45 56148900
fva@fva.dk
FV ADVOKATFIRMA
Solrød Strandvej 110
2680 Solrød Strand
CVR 39022435

fva@fva.dk
+45 56148900

DØDSBO

Lad os hjælpe med at skabe overblik i en ellers svær tid.

FV Advokatfirma yder specialiseret rådgivning og bistand vedrørende dødsbobehandling.

I forbindelse med opgørelse af dødsboet, er der meget der skal tages hånd om. Vi hjælper med spørgsmål til dødsbobehandlingen, holder dig orienteret, og hjælper med at forestå kontakt med skifteretten.

Ved dødsfald efterlader afdøde en række værdier – hus, bil, indbo og andet. Værdigenstande skal opgøres og fordeles mellem arvingerne. Denne opgørelse kaldes en boopgørelse.

En boopgørelse kan defineres som det dokument, der afslutter bobehandlingen, og giver arvinger, kreditorer og staten oplysninger om boets behandling og om fordeling af  boets midler til henholdsvis begravelses- og boomkostninger, afgifter og arvelodder.

En boopgørelse er nødvendig for at få boet afsluttet. Det skyldes to ting. For det første har arvinger og kreditorer behov for et dokument, som viser, hvordan afdødes midler er blevet fordelt.

For det andet har staten et behov for at sikre, at der bliver betalt de rigtige afgifter og skatter.

For arvingerne gør følgende sig aktuelt ved en boopgørelse:

 1. hvilke aktiver og passiver, indtægter og udgifter skal med i boopgørelsen?
 2. skal boet aktiver sælges eller arveudlægges? arvingerne tage stilling til, hvad der skal ske med afdødes aktiver. Skal huset, bilen, sommerhuset, indbo etc. overtages af en eller flere af arvingerne
 3. til hvilken værdi skal aktiverne ansættes? Vi kan tilbyde rådgivning om værdiansættelsen af boets værdier, men det er som udgangspunkt arvingerne, der værdiansætter ved det private skifte.
 4. hvorledes skal arven kvantitativt og kvalitativt fordeles?

I forhold til staten opstår spørgsmål som:

 1. hvilke aktiver og passiver, indtægter og udgifter skal medregnes?
 2. til hvilken værdi skal aktiverne og passiverne ansættes?

Privat skifte

Ofte kan dødsboer behandles af arvingerne selv – med eller uden en advokats hjælp. Det kaldes et privat skifte. Vælger arvingerne at skifte privat, står de selv for alt det praktiske i forbindelse hermed, herunder at udarbejde opgørelser og fordele boet aktiver. Mange lader sig dog i denne proces vejlede af en advokat. FV advokatfirma bistår i forbindelse med det private skifte. Fordelen ved at lader sig bistå af en advokat i denne proces er, at man sikre korrekt afvikling af dødsboet, ingen bekymring om overskredne frister og skulle der opstå juridiske spørgsmål, har du fri mulighed for at drøfte dette med advokaten.

For at vælge privat skifte skal følgende betingelser være opfyldt:

 • Boet skal være solvent, det betyder at formuen er større end gælden.
 • Arvingerne er enige om at vælge privat skifte. Ved uenighed kan boet skiftes ved en bobestyrer. Ønsker blot én arving at boet skal behandles af en bobestyrer, kan Skifteretten ikke imødekomme en anmodning om privat skifte, og det må overgå til offentligt skifte ved bobestyrer udpeget af skifteretten.
 • Den afdøde har ikke udelukket muligheden for privat skifte i sit testamente. Et testamente kan indeholde en såkaldt bobestyrerklausul, hvor afdøde har truffet bestemmelse om, at boet efter vedkommende skal behandles ved en bobestyrer, denne er ofte navngivet.

Hvis arvingerne er enige om, hvordan arven skal fordeles, kan de med fordel vælge privat skifte. Ved det private skifte træffer arvingerne selv beslutninger om arvefordeling og dødsboets behandling. Her kan vi som advokat for arvingerne sørge for at klare alt det praktiske i boet i samarbejde med jer. Vores arbejde kan bl.a. omfatte:

 • Opsigelse af abonnementer og andre betalingsaftaler
 • Indhentelse af vurdering af boets aktiver.
 • Korrekt fordeling af gæld
 • Rådgivning om boafgift
 • Rådgivning om boets skatteforhold
 • Rådgivning om arvens fordeling, sikrer at alt får for sig i overensstemmelse med et evt. testamente.

Det er ikke et krav at du søger advokatbistand i forbindelse med et skifte, men det er ofte en god løsning, ikke kun personligt, men ligeledes økonomisk.

 

Indled dialog