Dine rettigheder som sigtet i en straffesag - FV Advokatfirma
+45 56148900
fva@fva.dk
FV ADVOKATFIRMA
Solrød Strandvej 110
2680 Solrød Strand
CVR 39022435

fva@fva.dk
+45 56148900

Dine rettigheder som sigtet i en straffesag

Af Linda Vestergaard Moller — 28 Mar 2023

Det er overvældende at modtage en sigtelse fra politiet, og i denne artikel har vi beskrevet, hvilke rettigheder, du som sigtet har. Du kan altid kontakte os eller blive bedt om at blive ringet op

 

Ring mig op og få et uforpligtende tilbud

Første kontakt med politiet

Hvis politiet retter henvendelse til dig, har du pligt til at oplyse følgende:

  • Fulde navn
  • Adresse
  • Fødselsdato og år

Bliver du stoppet i bil har du endvidere pligt til at fremvise dit kørekort;

  • Har du kørekortet på telefonen skal du klikke på kontrol i nederste højre hjørne, hvorefter politiet kan scanne QR-koden og få de nødvendige oplysninger – Du skal altså ikke aflevere din telefon til politiet!
  • Har du et fysisk kørekort skal du derimod overdrage kørekortet til politiet.

 

Du har derudover ikke pligt til at udtale dig til politiet.

Sigtet

En sigtelse kan være ganske kortvarig, fx i forbindelse med at politiet bringer dig til standsning og sigter dig for overtrædelse af våbenloven eller lov om euforiserende stoffer med henblik på at visitere dig og ransage din bil. Hvis politiet ikke finder noget, frafaldes sigtelsen efter endt ransagning. Bemærk at du i de situationer ofte er berettiget til erstatning da du tilbageholdes af politiet.

I andre situationer vil en sigtelse blive opretholdt mens politiet efterforsker sagen, sigtelsen kan gives både telefonisk eller hvis politiet træffer dig, fx i forbindelse med det strafbare forhold. I nogle tilfælde vil du også blive anholdt og medtaget til politistationen, men du behøver altså ikke være hverken tilbageholdt eller anholdt mens du er sigtet.

Hvis du bliver sigtet i en straffesag, er det min klare anbefaling at du får beskikket en advokat så tidligt i forløbet som muligt.

Afhøring

Hvis du er sigtet for et strafbart forhold, ønsker politiet ofte at afhøre dig til sagen. En afhøring kan foregå enten telefonisk, ved personligt fremmøde eller i forbindelse med anholdelsen, i de tilfælde hvor du er blevet anholdt.

Det er min klare anbefaling du ikke udtaler dig til politiet uden at din advokat er til stede.

 

 

Anholdt

Hvis du er blevet anholdt har du ret til at kontakte din advokat.

Du har også ret til at få beskikket en advokat, du kan blot oplyse navnet på den advokat du ønsker beskikket til politiet, så er de forpligtet til at indbringe spørgsmålet for retten.

Hvis du ønsker at udtale dig og politiet vurderer afhøringen ikke kan vente til du har fået beskikket den ønskede advokat, kan politiet tilkalde en offentlig forsvarer som kan være til stede under afhøringen. Når retten har behandlet spørgsmålet om beskikkelse, vil den ønskede advokat overtage sagen fra den tilkaldte advokat.

Jeg vil også her anbefale at du ikke udtaler dig til politiet uden din advokat er til stede.

Politiet kan tilbageholde dig i op til 24 timer, med henblik på at foretage relevante efterforskningsskrift i sagen, derefter skal du fremstilles for en dommer.

Varetægtsfængslet

Dommeren kan beslutte at du skal varetægtsfængsles mens politiet efterforsker sagen, og du vil i så fald blive indsat i et arresthus indtil sagen skal for retten eller dommeren beslutter at der ikke længere er grundlag for at opretholde varetægtsfængslingen.

Spørgsmålet om varetægtsfængsling skal genindbringes for retten efter 14 dage.

 

Tiltalt

Når politiet er færdige med at efterforske sagen, overdrages den til anklagemyndigheden som vil vurdere om der er grundlag for at rejse tiltale i sagen.

Hvis der bliver rejst tiltale, skal sagen indbringes for retten, og du vil sammen med din advokat blive indkaldt til et retsmøde.

Bliver der ikke rejst tiltale vil sagen i stedet blive henlagt eller påtaleopgivet.

 

Advokat

Du kan selv vælge hvilken advokat du ønsker at få beskikket og prisen er den samme uanset hvilken advokat du vælger og det er i sidste ende retten der fastsætter advokatens salær.

Det er derfor min anbefaling at du vælger en advokat som du er tryg ved og som du har en god kommunikation med – paragrafferne kender vi alle!

Hvad koster det

Hvis der ikke bliver rejst sigtelse eller hvis du bliver frifundet i retten, så bliver advokatens salær betalt af det offentlige. Du kan dog blive opkrævet transportomkostninger af advokaten, men det kræver at advokaten har varslet at du skal betale for advokatens transport til fx retsmøder og afhøringer.

Hvis du bliver dømt, skal du selv betale sagens omkostninger. Dog vil det offentlige i første omgang betale din advokats salær og efterfølgende opkræve dig for sagsomkostningerne.

Du kommer derfor ikke til at stå i gæld til din advokat.