Faldt ved brug af krykker

Forsikringsselskabet tror ikke på klienten
Hvad koster det at føre en retssag?

%

(..) af sagen er gennemføret

tvistes parterne om

Har du spørgsmål til sagen?

4 + 14 =

Hvor langt er sagen

Afventer sagsøgtes svarskrift

Retssagers forskellige stader
1. Sagsanlæg – stævning
2. Sagsøgtes svarskrift
3. Indledende retsmøde
4. Evt. syn og skøn / forelæggelse for retslægerådet / udtalelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
5. Yderligere processkrifter
6. Hovedforhandling
7. Dom

Sagens tvist

Efter at være blevet opereret, skulle klienten bruge gå med krykker, hvorefter klienten faldt. Herefter blev egen læge kontaktet, men egen læge noterede ikke, at klienten var faldet. Tværtimod.

Skadelidte har to ulykkesforsikringsselskaber. Det ene har ladet tvivlen komme klienten til gode og udbetalt erstatning. Det andet forsikringsselskab har nægtet dækning under henvisning til, at det ikke fremgår nogen steder, at klienten er faldet.

Retshjælpsdækning = Ja

Sagens Temaer

Ulykkesforsikring, lægejournalers betydning i erstatningssager, bevistvist.

Bemærkninger til sagen

Sagen angår en ofte set problemstilling i relation til, hvad læger og sygehus noterer om patienter efter undersøgelser. Det er de færreste af os, der efter lægebesøg får tjekket op på, at lægerne nu skriver det rigtige ned. I denne sag er det sat på en spids, og lægejournaler er unægtelig et stærkt bevis i sådanne sager, hvorefter sagen omhandler, om klienten ved anden bevisførelse kan løfte bevisbyrden for, at der er sket en dækningsberettiget skade.

Advokat på sagen

Henrik Skoglund
hs@fva.dk
60433310