Bistandsadvokat

Stærk repræsentation i en svær tid
Kontakt os

Medlem af FEF

Foreningen for Erstatnings- og Forsikringsret.

Empati

Det er ikke endvidere morsomt at skulle genopleve et overfald i retten, og vi forsøger at gøre oplevelsen bedst mulig taget omstændighederne i betragtning.

Vi søger for din erstatning

Som et erstatningsadvokatfirma har vi altid fokus på, hvad du er berettiget til i erstatning.

Bistandsadvokat

En bistandsadvokat er din guide gennem en retssag, hvor du har været udsat for en forbrydelse.

Retten er for de fleste et uudforsket område, og vi sætter den fornødne tid af til forlods retssagen at sætte dig ind i, hvordan sagen kommer til at fungere, hvad der forventes af dig, og hvordan du skal forholde dig eventuelle kritiske spørgsmål fra forsvarsadvokaten.

Kontakt os for en gratis og uforpligtende snak om din sag:

Tlf.: 60 43 33 10
Mail: fva@fva.dk