Var tilbygningen opført korrekt?

En sag om mangler ved opførelse af tilbygning?
Hvad koster det at føre en retssag?

Sagens resultat

  • Klienten fik medhold i: 70%

I denne sag fik klienten overvejende medhold i sine argumenter om, at de af håndværkeren udførte arbejder på en tilbygning var mangelfulde. Desværre tabte klienten en mindre del af tvisten, mest af alt på grund af at klienten havde indgået en dårlig aftale. Det var ikke tilstrækkeligt godt defineret, hvilke arbejder håndværkeren skulle lave, og det kom i sidste ende klienten til skade for en mindre del af sagens tvist.

Ved aftaleindgåelsen havde klienten ikke kontakt til en advokat, og havde det været tilfældet, så der var blevet indgået en klar og tydelig aftale, havde klienten med stor sandsynlighed fået fuldt medhold.

%

(..) af sagen er gennemføret

kr. tvistes parterne om

Har du spørgsmål til sagen?

3 + 10 =

Sagens Stade

Dom afsagt

Retssagers forskellige stader
1. Sagsanlæg – stævning
2. Sagsøgtes svarskrift
3. Indledende retsmøde
4. Evt. syn og skøn / forelæggelse for retslægerådet / udtalelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
5. Yderligere processkrifter
6. Hovedforhandling
7. Dom

Sagens tvist

En håndværker (modparten) opførte en tilbygning til en forbrugers (klienten) eksisterende ejendom. Pga. flere fejl ved byggeriet, valgte klienten at tilbageholde en del af håndværkerens honorar. Herefter udtog håndværkeren stævning mod klienten, hvorefter sagen angår, om der er mangler ved den tilbygning, håndværkeren opførte.

Retshjælpsdækning = Ja

Sagens Temaer

Mangler ved fast ejendom, afleveringsforretning, syn og skøn, afhjælpningsret

Bemærkninger til sagen

Denne sag er ikke særlig unik eller principel, men den omfatter en klassisk problemstilling, som mange privatpersoner kan opleve, når de køber håndværksydelser. Sådanne sager er særligt velegnet til forligsovervejelser,

Advokat på sagen

Henrik Skoglund
hs@fva.dk
60433310